Інформаційна відкритість

Річний звіт про діяльність закладу


 

                                                                      Начальнику  управління  освіти

                                                                      Мелітопольської  міської  ради   

                                                                      Щербак І.А.

                                                                      завідувача ДНЗ № 9 «Лелеченя»

                                                                      комбінованого  типу

                                                                      Мелітопольської  міської  ради

                                                                      Запорізької  області

                                                                      Думи Ольги  Миколаївни

 

 

Звіт  з  питань  статутної  діяльності

у 2018/ 2019 навчальному  році.

 

     Відповідно  до  Законів  України «Про  дошкільну  освіту», «Про охорону  дитинства»,Положення «Про дошкільний навчальний  заклад», на  виконання  Національної  доктрини  розвитку  освіти, п.3, наказів Міністерства освіти і науки Украіни від 28.01.2005р.№65 «Про  затвердження звітування керівників дошкільних,загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних  закладів», інструктивно - методичних  рекомендацій  МОН  України  , наказу  по  дошкільному навчальному закладу № 9  від 28.08.2018  № 95-а «Про  організацію  освітньої  роботи  у  2018 / 2019 н.р.» у  дошкільному  навчальному закладі № 9  «Лелеченя»  12.06.2019р.   були  проведені  загальні  збори  колективу  і батьківського  загалу, на яких  із  звітом  про  діяльність  дошкільного  навчального  закладу   у  2018 / 2019 н.р.  виступала  завідувач   О.М. Дума.

 

 1. 1.     Загальна  характеристика.

    Дошкільний навчальний заклад №9 (ясла-садок) розпочав  функціонування у 1981 році. У  червні  поточного  року відзначив  38-му  річницю  свого  заснування.

    Групові  приміщення забезпечені  меблями  та  ігровим  обладнанням, мають  сучасний  інтер’єр. Розвивальне  середовище дитячого  садка організовано  з  урахуванням  інтересів  дітей  і  відповідає  їх  віковим  особливостям. Для  занять  дітей створені  належні  умови, обладнані  спеціальні  приміщення :

-         музична  зала;

-         спортивна  зала;

-         кабінет  практичного  психолога;

-         кабінет вчителя –логопеда;

-         музей  Козацької Слави;

-         методичний  кабінет;

-         медичний  блок;

-         прогулянкові  майданчики для  кожної  вікової  групи;

-         спортивний   та  ігрові  майданчики;

-         природні  зони;

-         метеомайданчик;

-         автомістечко.

 1. 2.     Склад  вихованців.

    За проектною  потужністю дошкільний  заклад розраховано  на 205  місць  для  дітей  від  1,5 років  до  6-7 років. Групи  комплектуються  переважно  у  серпні  місяці. У  2018/2019 н.р.  укомплектовано 11 вікових  груп :

-         1  група  раннього віку;

-         2  групи   3-го року  життя;

-         8  груп  для  дітей  дошкільного  віку, з них 1 група  логопедична.

     Режим  роботи  - п’ятиденний, 10 груп функціонувало з 10-ти годинним  перебуванням  дітей у дошкільному закладі, одна  група  працювала в  черговому  режимі  з  12-ти  годинним  перебуванням  дітей.

     Цього  року  заклад  відвідувало  291  дитина,  з них дітей :

-         раннього  віку - 22

-         3-ій рік життя  - 51

-         дошкільного  віку - 218;

з  них :

-         випускників – 71;

-         випущено  до школи – 63;

-         діти  6-ти річного віку, що  залишилися  в ДНЗ  за бажанням батьків 4;

-         протоколи  ПМПК – 4.

       Контингент  батьків – соціально  благополучний, переважають  діти  із  сімей робочих , службовців, підприємців, також  велика  кількість офіційно не працюючих батьків.

 

 1. 3.     Кадрове  забезпечення.

      Навчально-виховний  процес в  дошкільному  закладі  забезпечують   63  працівника:

-         обслуговуючого  персоналу - 27  ;

-         медичних працівників - 2;

-         вихователів - 26;

-         вихователь – методист - 1;

-         практичний  психолог - 1;

-         музичних  керівників – 2;

-         вчитель-логопед – 1;

         з  них  мають :

-         повну  вищу  освіту - 23;

-         базову  освіту - 13.

Склад  педагогічних  працівників за  кваліфікаційними  категоріями  такий :

-         вища  категорія - 2;

-         «перша категорія»-2;

-         «друга  категорія»-3;

-         спеціаліст-23;

-         10т.р – 5;            

-         11 т.р- 16.

     Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси  підвищення  кваліфікації  та  підлягають  атестації  відповідно  до  чинного Положення   « Про  атестацію  педагогічних  працівників». Таким  чином простежується  поступове  підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників  ДНЗ.

     Адміністрація  намагається  створити  оптимальні  умови  для  постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних  можливостей  кожного : у поточному році у дошкільному  навчальному  закладі № 9.

     За  планом – прогнозом підвищенню  кваліфікації підлягали 1 педагог.      

     Фактично атестовано 1 педагог, 4% від загальної кількості педагогів. За результатами атестації Піперкова Анжела Валеріївна, керівник музичний дитячого  ясел-садка, відповідає займаній посаді, відповідає раніше  присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії». Атестована  пройшла курси  підвищення  кваліфікації   у  МФЗОІППО.  

     Піперкова А.В.  пройшла  курси  підвищення  кваліфікації   у  МФЗОІППО.

    Станом  на  03.06.2019 року  у  закладі нажаль  існують   вакансії: помічника  вихователя – 2 ставки, вихователя – 2  ставки. Мабуть вперше  за  багато років ми  зіткнулися з  проблемою  браку  кадрів.    

     На  роботу  до  закладу  за  цей  період   прийнято  7  осіб, з  них 6 вихователів, 1  керівник  музичний.  Звільнено  5  осіб , з них : 4 вихователя, 1- шеф -кухар.

     Причина  звільнення - власне  бажання  у  зв’язку із зміною  діяльності.

    Адміністрація  закладу створює  працівникам  умови  для  плідної  роботи.

Завдяки  оптимальній  розстановці  та цілеспрямованому використанню кадрів  робота  колективу ДНЗ №9  в основному відзначається  стабільністю  та  позитивною  результативністю. Хоча  спостерігаються  також  і  недоліки.

 

 1. 4.     Пріоритетні  напрями  діяльності  ДНЗ.

Пріоритетні  напрямки діяльності  дошкільного навчального  закладу у     

2018 / 2019 н.р. були  спрямовані:

- на удосконалення навчальних, розвивальних та виховних завдань;

-  використання  особистісно - орієнтовного  підходу  до  розвитку  кожної 

    дитини;

- впровадження  в  освітній процес  найкращого педагогічного  досвіду роботи,    

   новітніх  технологій, навчання  та  виховання;

 -  удосконалення професійної  компетентності  педагогів;

- створення  сприятливих  умов  для гармонійного поєднання інтелектуального    

   розвитку  обдарованої  дитини дошкільного  віку  з  фізичним, соціальним,   

   емоційно-вольовим , моральним, естетичним  розвитком;

-  формування  здоров’язберігаючої  функції  особистості  дитини,                       

   забезпечення  її  прав на  здобуття  якісної  дошкільної  освіти;

-  підвищення  рівня  компетентності родин вихованців  ДНЗ.

      Проблемна  тема, над  якою працював дошкільний заклад у 2018/2019 н.р.  « Забезпечення  комплексного підходу до гармонійного  формування всіх складових здоров’я»

      У 2018/2019 навчальному році  педагогічний  колектив  дошкільного навчального  закладу  працював  над  вирішенням  таких  завдань :

1.Вдосконалення  роботи  по  збереженню  здоров’я дошкільників  шляхом  використання  інноваційних технологій в  освітньому  процесі

2.Урізноманітнення  форм і методів роботи педагогів через інтеграцію  мовленнєвої та  екологічної діяльності

3.Формування національної  свідомості  у  вихованців та їх батьків через сучасні форми  роботи  з  сім'єю.

   Зміст  освітньої  роботи  з  дітьми  дошкільного віку  відповідав  основним  вимогам  та  концептуальним  засадам  Базового  компоненту (нова редакція): оволодіння  змістом  дошкільної  освіти  протягом  усього  періоду  дошкільного  дитинства, визнання  цінності  кожної  вікової  сходинки  в  особистісному  розвитку за  повної  реалізації  дитиною своїх   потенційних можливостей .

   Зміст  дошкільної  освіти  в  межах  Базового  компоненту  дошкільної  освіти  реалізовувався  через  державні  програми  та  навчально-методичну  літературу, що  затверджена, або  рекомендована  МОН України  чи  схвалена  для  використання  в  дошкільних  навчальних  закладах  комісією  з  дошкільної  педагогіки   та  психології  Науково-методичної  ради  з  питань  освіти  МОН України.

Це  освітні  програми  :

-«Світ дитинства», комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів  (наук. кер. Богуш А.М.) – дошкільний вік;

-«Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш А.М.) – переддошкільний вік.

парціальні освітні програми:

- «Малятко-здоров’ятко» комплексна програма формування культури здоров’я дітей дошкільного віку (авт. кол.: Денисенко Н.Ф., Музирова В., Шевцова Л., Мельник К.);

-«Про себе треба знати, про себе треба дбати» програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л.В.);

-«Барвиста радість» програма розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання (автор Шульга Л.), робота гуртка «Джмелик»;

-«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М.М.);

-«Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред.  Низковська О.В.,  авт.: Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.).

- програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг» (науковий керівник А.М.Богуш)

- комплексна   освітня  програма для дошкільних навчальних закладів «Світ дитинства» (науковий керівник  А.М. Богуш).

     Робота  колективу  була  спрямована  на  системне  вирішення  названих  вище  завдань; створення сприятливих  умов  для  розвитку  особистості  кожної  дитини, її  індивідуальних  здібностей, талантів. Встановлення  тісного  контакту  і  взаємодії  з  сім’єю,  для  забезпечення  емоційно-ціннісного  розвитку  дитини, для  набуття життєвого  досвіду, готовності її до  школи.

    Соціально-педагогічна компетентність педагогів закладу з окреслених питань підвищувалася завдяки використання таких форм методичної роботи як педагогічна рада, творча група, семінари, консультації.

     Також для педагогів ДНЗ працював «Педагогічний  всеобуч», була  проведена  ціла  низка  колективних переглядів, організовувалися  тематичні  тижні. Також працювала  педагогічна  школа  для помічників  вихователя.   

    Такі форми роботи забезпечили у педагогів прагнення до самоосвіти, покращили теоретичній рівень знань та сприяли удосконаленню практичних умінь педагогів.

   З метою всебічного розвитку дітей в дошкільному навчальному закладі створено сучасне розвивальне  середовище для забезпечення вільної самостійної діяльності та творчості дітей у відповідності з їх бажаннями та нахилами. За великою підтримкою батьків всі групи та приміщення дитячого садочка оснащені зручними, яскравими, сучасними меблями, наповнені дидактичним матеріалом та іграшками.

    Вже  другий  рік  успішно  працює  логопедична  група, в  якій  всі приміщення  були  капітально  відремонтовані  на 100% за  рахунок  місцевого бюджету, а  оснащення, яскраве та  естетичне, було  забезпечено за  рахунок  представництва  дитячого  фонду ООН  (ЮНІСЕФ). В  цьому  році  з  логопедичної  групи  випущено 13 вихованців, 4 дитини  залишаються  (ПМК).   Всі  випускники  мають  достатній  рівень  звуковимови.

    Кваліфіковані творчі педагоги знаходяться в постійному пошуку найбільш ефективних форм та методів у роботі з дітьми, впроваджують сучасні методики та технології з фізичного, національно-патріотичного, естетичного та пізнавального розвитку.

    Пріоритетний напрямок розвитку  дошкільного закладу –  національно-гуманітарний.

    Для підтримки та розвитку природних здібностей і нахилів дітей в дитячому садочку працюють  одинадцять різноманітних гуртків:

 - «Веселі чобітки»  (хореографічний ) – керівник: Піперкова А.В.;

- «Веселі дзвіночки» (вокальний  ) – керівник: Сергєєва Г.В.;

- «Ми  - українські» (національний  ) – керівник: Сергєєва Г.В.;

- «Джмелик» (зображувальна   діяльність) – керівник:  Биковська А.Г.;

- «Юний екскурсовод» (національний ) – керівник:  Акулова Л.В.;

- «Вивчаємо англійську мову» (гуманітарний ) – керівник: Пегитяк О.С.;

- «Степ – аеробіка» (фізичний  ) – керівник: Гордєвська Ж.О.;

- «Маленькі дослідники» (природознавчий ) – керівник:  Герасимова О.О.;

- «Юні шахісти» (пізнавальний ) – керівник: Малиновська Н.М.

     В дошкільному закладі планувалась додаткова освітня послуга – заняття з вивчення англійської мови, але заняття  проводилися  лише  перше  півріччя  навчального року  у  зв’язку  з  тим, що керівник  гуртка  Пегитяк  О.С. пішла  у  відпустку  по  вагітності  та  пологам, а  замінити   педагога  було  не  можливо у  зв’язку з  відсутністю  фахівця.

   Всі педагоги в цікавій доступній формі змістовно знайомлять дітей з різними видами мистецтва, дають можливість малюкам  пізнавати світ,  проявляти творчість та здійснювати  мрії. 

   Головним своїм надбанням колектив дошкільного закладу, вважає те, що вже декілька поколінь маленьких діточок, які відвідують дитячий садок «Лелеченя» пишаються тим, що вони маленькі козачата, а їх батьки дякують педагогам за те, що їх малюків виховують в найкращих традиціях українського народу. Дошкільний заклад № 9 міста Мелітополя єдиний дитячий садок в Запорізькій області, в якому створено музей Козацької слави, що став осередком національної історії та культури.

   Завідувач дошкільного навчального закладу Дума Ольга Миколаївна та колектив однодумців, творчих талановитих людей  це тандем для якого щоденна праця - постійний пошук, творчій підхід, натхнення, відповідальність, тому що професійне кредо колективу: «Що би виховати крилату дитину, потрібно самому навчитися літати».

    Дошкільний  навчальний  заклад № 9 «Лелеченя» комбінованого типу  є базовим дошкільним навчальним закладом в місті, який працює за  проблемою «Розвиток  пізнавальних  здібностей  дітей  через  ознайомлення  з  рідним  краєм». До  Дня  козацтва   традиційно  в  дошкільному  закладі  проводилось  свято, на  яке  були  запрошені  працівники  дошкільних  закладів  міст, козаки  Мелітопольського  куреня війська  Запорізького Низового   на  чолі  з  його отаманом  Лисенко І.А. Учасники свята підвищили  рівень  професійної  майстерності  педагогів щодо  розвитку  у  дітей  пізнавальних  здібностей  при ознайомленні  з  рідним  краєм, удосконалили  теоретичні, методичні  та  практичні  знання.

   Педагоги дошкільного закладу систематично працювали над вдосконаленням фахової майстерності, регулярно відвідували міські та обласні методичні об’єднання, тренінги, конференції, семінари, школу передового педагогічного досвіду, курси підвищення кваліфікації при КЗ «ЗОІППО». Для поширення власного педагогічного досвіду вихователь Биковська А.Г. приймала участь в обласній творчій групі Л.Шульги.

      Дошкільний  навчальний  заклад № 9 «Лелеченя» комбінованого типу  є базовим дошкільним навчальним закладом в місті, який працює за  проблемою «Розвиток  пізнавальних  здібностей  дітей  через  ознайомлення  з  рідним  краєм».  До  Дня  козацтва   традиційно  в  дошкільному  закладі  проводилось  День відкритих дверей, на  яке  були  запрошені  працівники  дошкільних  навчальних закладів  міста, діти старшого віку ДНЗ № 40 «Калинонька», отаман  Мелітопольського  куреня війська  Запорізького Низового Лисенко І.А., почесні гості міста, що сприяло вихованню в дітях патріотизму і толерантності до людей різних національностей.

      З метою підвищення професійної компетентності педагогів у формуванні національної свідомості  дітей через принципи інтеркультурності в умовах ДНЗ пройшов тиждень Дружби, брали участь у міських заходах і конкурсах «Лялька в національному костюмі», «Коло друзів», «Інтеркультурная Пасха».

    Інтенсифікації освітнього процесу з екологічного виховання дошкільнят, для здійснення елементарного прогнозування погоди допоможе створення метеомайданчика. Це - лабораторія синоптика під відкритим небом, де навчання ведеться шляхом спонукання дітей до спостережень за навколишнім середовищем у своїй місцевості. Метеомайданчик дасть можливість ознайомити дітей з основними стандартними метеорологічними приладами, з методикою і технікою спостережень та обробкою отриманих результатів. Створення метеомайданчика на території дошкільного навчального закладу допоможе забезпечити проведення спостережень, практичних робіт, організувати систематичні спостереження за погодою, сезонними явищами в навколишній природі, а також вивчати мікроклімат території дитячого садка, підтримати ініціативу і активність кожного вихованця та наповнити його життя яскравими враженнями і відкриттями.

    Традиційно в ДНЗ необхідна увага приділяється обдарованим дітям через організацію гурткової роботи, до якої залучені 35% вихованців середнього та старшого дошкільного віку.

     Систематично та планово проводиться робота з дітьми та їх батьками. Завдяки оптимізму та професійній компетентності педагогів в дошкільному закладі працює «Сімейний ліцей», робота якого спрямована на розвиток партнерських відносин між дошкільним закладом і сім’єю. Спортивні, родинні свята, толока, благодійні акції «Назустріч мрії», «Від серця до серця» «Пам'ять», прес-центри, випуск стінгазет, виставки, конкурси сприяли педагогічній просвітницькій роботі з батьками.    

  Робота психологічної  служби  заслуговує на схвалення тому , що на достатньому рівні  були виконані  покладені  на  неї  завдання, а  також поповнено  дидактичний  матеріал, наочність  для  проведення розвивально- коригувальної  роботи. Протягом року велася робота з сім’ями, що опинилися у складних життєвих обставинах. З дітьми проводилась індивідуальна діагностична та корекційна  робота. Батькам  були  надані рекомендації щодо адаптації дітей до вимушеного переселення, проводилися індивідуальні консультації. Це допомогло ефективному налагодженню контакту з родинами, реалізації індивідуального підходу в роботі з батьками. За участь у конкурсі психотерапевтичних казок на тему «Включення дитини з особливими потребами в освітній простір» практичний психолог Мирвода Ю.В. нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

    В закладі обладнано логопедичний кабінет, в якому розміщено методичний матеріал та обладнання, необхідні для успішної роботи вчителя-логопеда з дітьми. Документація вчителя-логопеда Сеніної О.М. відповідає «Примірній інструкції з діловодства у ДНЗ», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01 жовтня 2012року №1059. Під час навчально-виховного процесу вчитель-логопед проводила з дітьми різні форми роботи: фронтальні, індивідуальні, мовні хвилинки, конкурси, театралізовані ігри. Індивідуальні заняття проводилися з використанням дихальних та артикуляційних вправ, вправ на розвиток дрібної моторики пальців рук. Сеніна О.М. постійно виконувала роботу, направлену на максимальну корекцію вад у розвитку мовлення дітей, працювала в тісному контакті з педагогами, надавала консультації для педагогів та батьків по використанню спеціальних методів та прийомів надання допомоги дітям, що мають недоліки у мовленні.

        Робота вчителя-логопеда Сеніної О.М.  заслуговує на схвалення тому, що  досить  високо  виконала  покладені  на  неї  завдання, а  також поповнено  дидактичний  матеріал, наочність  для  проведення розвивально- коригувальної  роботи.

   Питання  музично-естетичного виховання   виконані в повній  мірі  і  також  ця  робота  заслуговує  на  увагу. Сейтумеров Селім зайняв ІІ місце   на Міжрегіональному фестивалі ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив».

      Свята, конкурси, виставки  вже  стали  традицією, тому що  вони  сприяють  полегшенню  адаптаційного  періоду дітей.

     Робота з  батьками  щодо  подолання  проблем  соціально-емоційного  розвитку  проводилась  в  тісному  контакті  психологів  дошкільного  навчального закладу  № 9  та  НВК № 16.

     Педагоги   приділяли  постійну  увагу  відпрацюванню  з  дітьми  навичок  навчальної  діяльності: вміння  використовувати  словесну  інструкцію, працювати  швидко  і  якісно, розвивати  здібності  до  аналізу  і  синтезу, робити  узагальнення  та  висновки, розвивати  пізнавальні  інтереси, стійку  увагу, спостережливість

   Систематично та планово проводиться робота з дітьми та їх батьками. Завдяки оптимізму та професійній компетентності педагогів в дошкільному закладі працює «Сімейний ліцей», робота якого спрямована на розвиток партнерських відносин між дошкільним закладом і сім’єю. Спортивні, родинні свята, толока, благодійні акції «Назустріч мрії», «Від серця до серця» «Пам'ять», проведення  тижнів  безпеки, місячників «Зелений  вогник», пожежної  безпеки, прес-центри, випуск стінгазет, виставки, конкурси сприяли педагогічній просвітницькій роботі з батьками, попередженню дитячого  травматизму.

      Налагоджені  зв’язки  з  засобами  масової  інформації. У міської газети «Мелітопольські вісті» надруковані статті: «Все починається з мами»,  «Сімейна подорож», присвячені  Дню матері та Міжнародному дню сім'ї. 

 

 1. 5.     Якість  реалізації  освітніх  програм.

   Моніторинг рівня засвоєння дітьми  вимог програми  « Світ дитинства» всіх  вікових  груп є  головним  показником  роботи педагогів  та  колективу  загалом. За  результатами  діагностики дошкільників  і  засвоєння дітьми  вимог програми зроблено висновки : щодо загальної  компетентності  дошкільників.Рівень  засвоєння  базового  змісту  програми  «Світ дитинства» на  кінець 20182019 н.р.  становить:  В - 16, Д - 27, С - 18, Н -1.

    Порівнявши  узагальнені результати  діагностики  рівня  знань, умінь, навичок  дітей  відповідно  до  програмових  вимог комплексної освітньої програми «Світ дитинства» та  Базового компонента маємо покращення  рівня  знань, умінь  і  навичок  дітей  за  всіма  розділами  програми.

      В середньому високий рівень зріс на 5%, достатній  на 10%, середній зменшився на 6%, а також зменшився низький рівень на 10%. Це свідчить, що

 педагогічними працівниками систематично і планомірно проводиться робота на заняттях та у повсякденному житті по наданню та поглибленню знань, умінь дітей.

        За результатами моніторингу кращі показники виявлені з розділів «Ознайомлення  з предметним  довкіллям» (53% високого та достатнього рівня, 44% середнього рівня), «В світі музики» (63% високого та достатнього рівня, 36% середнього рівня), «Зображувальна діяльність» (57% високого та достатнього рівня, 38% середнього рівня). Найгірші результати продемонстрували показники моніторингу з розділу «Мовленнєве спілкування» (45% високого та достатнього рівня, 45% середнього рівня).    

     Потребує подальшого вдосконалення робота з розвитку зв’язного мовлення (багато понять залишається в пасивному словнику дітей, недостатнє володіння монологічним українським мовленням).

     Заслуговують  на  увагу  якісні  показники  з  таких  розділів  програми : «Ознайомлення  з предметним  довкіллям»  в групах № 1, 9; «Введення в світ кількості, простору, логіки» в групах № 1,5, 9, 10, 11, «Екологічна  освіта»  в  групах № 1,6. Більшість  дітей   з  низьким рівнем  засвоєння   знань, умінь  та  навичок  з  розділу  програми «Навчання грамоти» перейшли  в  середній  рівень.  Рівень  засвоєння  програмового  матеріалу  з  фізичного  виховання  підвищився  на 5 %.

    Аналізуючи  стан  рівня  розвитку  дітей  за  рік  слід  відмітити, що  на  кінець  року   у  вихованців  по  всім  розділам  програми   підвищився  рівень  розвитку. В цілому рівень засвоєння вимог програми «Світ дитинства» дітьми, які відвідують ДНЗ становить: мовленнєве спілкування - 90%; введення в світ простору, логіки, часу - 93%; предметне довкілля - 94%; екологічна освіта - 94%; зображувальна діяльність - 95%; музика – 99%; фізичний розвиток - 91%; грамота - 91%.

      Головною  метою  роботи  колективу дошкільного  закладу є виховання  дитини  здатної  продовжувати  навчання  упродовж  усього  життя, досягати  успіху, правильно  будувати своє життя.

   З  метою  вивчення  стану  готовності  дітей  до  майбутнього  навчання  в  школі в  травні  2018 року практичним  психологом  було  обстежено  64 дітей старших  груп. Аналіз  результатів показав, що  найкращі  показники  старші дошкільники  мають  за  такими процесами , як:

-         увага -  високий рівень -  6,8 %

-         пам'ять - високий рівень -  6,6 %

-         мислення - високий рівень -  8,8 %

-         сприйняття високий рівень – 32,2%

-         логіка високий рівень – 35,8 %

-         порівняння  високий рівень - 34,3 %

   Стан  розвитку  вольової  готовності  старших дошкільників до навчання  в школі показує, що 2,5 %  не  вміють  працювати  за  інструкцією; 2 %  не  вміють  працювати  за  зразком.

    Більшість  дітей  мають високий  рівень розвитку  цього  діагностичного  показника  готовності  до школи .

   Результати  оцінювання  емоційного  ставлення дітей  до  майбутнього  навчання  в  школі показали, що  діти  переважно  налаштовані  позитивно 

(  В- 83,7%   С- 16,3%  Н---- )

    Стан  розвитку функціональної готовності дітей  до  шкільного  навчання характеризується  перевагою  у  дітей  середнього його  рівня - 28 %, в  той  час успішний рівень – 72 %, а  низький  – 0 % .

   Таким  чином, діти  старших  груп  дошкільного навчального  закладу № 9 переважно  готові  до  майбутнього навчання  в  школі,що  підтверджують результати психологічної  діагностики.

   У  зв’язку  з  тим, що  основною  причиною  неуспішності  дітей є нерегулярні  відвідування ними  дошкільного закладу, вихователям і практичному  психологу рекомендовано продовжувати  проводити роз’яснювальну роботу  серед  батьків  щодо підготовки  дітей до школи.

    Важливим  показником  результативності  роботи  дошкільного закладу  є  успішність навчання вихованців  у  школі. Педагоги  щорічно  відстежують  рівень  успішності  навчання  випускників  у  першому  класі.

     Так у вересні 2019 р. наші  випускники ( 71 дитина) підуть :

 до  НВК  № 16  - 52,  ЗОШ № 14 – 3, ЗОШ № 20 – 2, ЗОШ № 15-3,ЗОШ № 25-1, ЗОШ № 23-1,ЗОШ № 4-1.

    Реалізація  закону  Украіни   «Про  мову»  на  постійному  контролі  у  адміністрації ДНЗ :

Моніторинг  володіння  державною  мовою :

                                                  13 -14   14- 15   15-16    16-17  17-18   18-19

Всього  дітей в ДНЗ                  278       274       288      290       281       291

Самостійно  спілкуються:         14         16          21        34         22        23

Спілкуються  за  ініціативою

дорослого :                                108        200     208        202        203     205

однослівні  відповіді :             122        239     245        228        246     234

розуміють  мову                         28          29       34         25          36        45

не  розуміють  мову                    6           0         0            1             0          0

     Наведені  в  порівнянні  цифри  дають  можливість  зробити  висновок, що  особливого  покращення  не  відбувається  в  плані  самостійного  спілкування дітей  українською  мовою. Хоча  дітей , які  намагаються  спілкуватися  за  ініціативою  дорослого  стало  більше. Педагогічний  колектив  і  адміністрація   впевнені, що рівень  спілкування  українською  мовою  в  дошкільному  закладі  впливає  як  позитивний  чинник. Саме  тому педагогічний  колектив і далі працюватиме  над :

-  формуванням   комунікативно – мовленнєвої  компетенції  дошкільнят;

- підвищенням  рівня  майстерності  кожного  педагога  дошкільного  навчального  закладу, як у володінні  державною  мовою, так і у володінні  методиками  втілення  сучасних  технологій  в  педагогічну  діяльність.

    В  дошкільному  закладі  працюють  національні  гуртки « Ми українські» (керівник Сергєєва Г.В.), «Юний екскурсовод музею Козацької Слави»

( керівник Акулова Л.В.)

 

 1. Зміцнення  та  укріплення  здоров ’я  дошкільників .

     Пріоритетним  напрямом   роботи  залишається  турбота  про  фізичний  розвиток  дітей,зміцнення  та  укріплення  їх  здоров’я .

      Оновлення  змісту та  якості  дошкільної  освіти  відбувається  через  набуття кожною дитиною навичок здорового способу життя  шляхом  освоєння нових здоров’язберігаючих  технологій відповідно до різноманітних  авторських  програм. Для  здійснення  оздоровчої  роботи  в  ДНЗ  створено умови: спортивна  зала; спортивний майданчик ; нетрадиційне  обладнання  для  проведення  оздоровчої  роботи. Але  цього вкрай недостатньо. Дошкільний  заклад  потребує фізіотерапевтичного  обладнання, фітобару, дуже  потрібна  сольова  кімната. Але  головним  негативним  чинником  я  вважаю відсутність інструктора з  фізичного виховання.

    Навіть в не зовсім ідеальних умовах активне та систематичне  впровадження  оздоровчих  технологій  в  освітньо - виховний  процес, дало  можливість  не  погіршити  показники  стану  здоров’я дітей , а в  деяких  випадках , покращити  їх.

    Аналіз  стану  захворюваності  дітей за  результатами  поглибленого  медичного  огляду. Згідно  з  медичними  висновками, проведеними спеціалістами, на  диспансерному  обліку  перебуває  80  дітей по захворюваннях:

серцево-судинні - 22;

кістково-м’язові –7;

анемія – 1;

неврологічні –22;

ЛОР - патологія – 4;

сечостатеві – 5;

захворювання ШКТ – 9;

інші – 10.

      У структурі захворюваності дітей у 2018 році  найбільш  поширеними були захворювання серцево – судинної системи (22)  , нервової  системи (22); найменш  поширеними   -  анемія (1).

     Дітей  з  нормальним  фізичним  розвитком всього - 211, що  становить    

 72.5 %   від  загальної  кількості  дітей.

    Дітей  з  відхиленням фізичного  розвитку - 80, що  становить  27,5 % від  загальної  кількості  дітей.      

 Дні  пропущені  по хворобі :

2016 -  4624  дн.,   на одну  дитину –  15,9 дн.

2017 -  1569  дн.,   на одну  дитину -   5,5  дн.

2018 -  1357  дн,    на  одну  дитину -  4,6 дн.                 

  У зв’язку  з  тим, що більше довідки  про  стан  здоров’я дитини  не  вимагаються  після  тривалої  відсутності в  дошкільному закладі, мати об’єктивну інформацію  не  є  можливим. Тому  інформація  по захворюваності в групах  та  підбиття  підсумків неможливо.

   Але  рівень  захворюваності  по  дошкільному навчальному  закладу в цілому   продовжує  мониториться .

 

                Захворюваність дітей у 2018 році по ДНЗ № 9

Групи

Кількість дітей

Пропущено днів через хворобу всього

Пропущено днів через простудні захворювання

Кількість випадків захворювань усього

Кількість випадків простудних захворювань

Кількість дітей,які не хворіли

Індекс здоров'я

Усього

На 1 дитину

Усього

На 1 дитину

Усього

На 1 дитину

Усього

На 1 дитину

Ясла

73

867

6,7

248

3,3

42

0,57

20

0,27

56

76

Сад

218

490

3.9

323

1,48

88

0,4

31

0,14

169

77,5

Всього

291

1357

4,6

571

4,78

130

0,97

51

  0,41

225

77,3

 

Показник значно  покращився  у  порівнянні з показниками минулого року.

Хоча  це  може бути  зумовлено  також  відсутністю  довідок  про  стан здоров’я   дітей.

  У  2018 році зафіксовано випадки : вітряна віспа – 50; скарлатина – 1; ротавірус, гастроінтерит – 7.

    Всі  інфекційні  захворювання  фіксувалися  поодинокими  випадками і  були  занесені  в  дошкільний заклад зовні.

  Порівняльний  аналіз  кількості  практично  здорових  дітей  за  роками :

                                                   2013      2014     2015    2016    2017     2018

Загальна  кількість :                 278        275      288       290       279       291

Практично  здорові:                203        195      217       210       196        211

Діти  із  захворюваннями:       69          80        84         80         83           80

     Наведені  дані  свідчать  про те, що спостерігається  зниження захворюваності, зменшення  кількості  випадків  простудних  та  інфекційних захворювань, що  свідчить  про ефективність роботи, яка  проводилась  протягом  кількох  років. Важливо  відмітити, що  завдяки  професійній  діяльності  медичної  служби  та чіткому виконанню інструкцій, покращенню санітарних умов(капітальний ремонт харчоблоку)  у  закладі  значно зменшено  кількість  інфекційних  захворювань, попереджено їх  розповсюдження.

  Індекс здоров ’я   покращився , хоча  останнім  часом  лікарі  збільшують кількість  днів  на  реабілітацію  дітей  після  хвороби.

     В дошкільному  закладі  впроваджується  комплекс  спеціальних  заходів у  період  сезонного  підйому захворюваності.

  Але  проблемою  залишається  захворюваність  дітей після  вихідних  днів  та  свят, її рівень значний.

   На  постійному  контролі  в  адміністрації ДНЗ знаходиться  дотримання санітарно-гігієнічних вимог  до  умов  та  режиму  виховання  дітей.

 

7.Управлінська  діяльність  завідувача ДНЗ.

    Безпосереднє  керівництво  дошкільним  закладом № 9 протягом 10 років здійснює  завідувач , педагог  вищої  категорії Дума О.М.

   З  метою  ініціювання участі  педагогів , активних  батьків  у  дошкільному  закладі прийнято  такі  форми  самоуправління :

-         піклувальна  рада;

-         батьківський  комітет  ДНЗ  та  батьківські  комітети  груп;

-         педагогічна  рада;

-         загальні  збори  батьків  та  членів трудового  колективу;

-         профспілковий  комітет;

-         комісія  з  трудових спорів;

-         комісія  з  ОП;

-         рада  з  харчування;

-         бракераж на  комісія.

    Управлінські рішення  та  дії завідувача дошкільного закладу поточного  року були  спрямовані  здебільшого  на  забезпечення працездатності  колективу, виконання  річних  завдань:

 1. Комплектація штатів  відповідно до затвердженого  штатного розпису.
 2. Організація  заходів  з  підготовки реалізації  проектів у  навчально-виховному  процесі.
 3. Складання  перспективи  роботи  щодо  зміцнення  матеріально-технічного стану ДНЗ.
 4.  Організація  роботи щодо  охоплення навчанням  дітей 5-тирічного  віку та  обліку  дітей  у  мікрорайоні. За  наслідками обліку  дітей  у  закладі планується  та  реалізовується  робота  з  батьками  щодо підвищення  їх  педагогічних  знань, озброєння  методами  навчання  та  виховання  дітей  у  сім’ї .
 5. Колектив  постійно працює над  створенням  позитивного іміджу  дошкільного закладу, і  тому має свій власний сайт. Працівники розробили його  самостійно, інформація  розрахована в першу  чергу на  батьків  вихованців, а  також  колег інших міст  України. Цікаві  статті, фотогалерея, висвітлення  поточної  роботи – все  це  сприяє  відкритості, залученню  батьків  до  життя  дошкільного закладу.
 6. Організація  роботи  із  зверненням  громадян є  важливою  складовою  управління  закладом. Упродовж  звітнього  періоду письмових  звернень  не надходило. На  особистому  прийомі  у  керівника  закладу були  202  особи. Головними  питаннями , порушеними  під  час  бесід, є працевлаштування  та  оформлення  дитини  до ДНЗ.
 7. Організація  морального  та  матеріального  заохочення  працівників, які  сумлінно  виконують свої  обов’язки, працюють  творчо  є  невід’ємною складовою. З нагоди професійного свята Дня  вчителя, всі  педагоги отримали  грошову  винагороду (ст. 57 Закону  України «Про  освіту»).

Кращі  працівники  були  відзначені грамотами управління освіти  Мелітопольської  міської ради  та грамотами Запорізької облдержадміністрації.

 1. Організація  роботи  з батьками  та  громадськості  з  метою  залучення їх  до  управління  закладом, пропагування  відкритості  та  прозорості відбувається  через  загальні  батьківські  збори, у 2015р створено  піклувальну раду ,яка  стала надійним  та  дієвим  помічником  у  вирішенні  питань  життєдіяльності дошкільного закладу.
  1. 8.     Організація роботи з  сім’ями  вихованців.

   Взаємодія  з  сім’ями  вихованців  є  одним  з  пріоритетних  напрямків  діяльності  дошкільного закладу. Вона  орієнтована  на  пошук  таких форм  і  методів  роботи, які  дозволяють урахувати  актуальні  потреби  батьків, сприяють формуванню  активної  батьківської  позиції, участі  батьків в  управлінні  закладом.

     Дошкільний  заклад  підтримує  бажання  батьків поповнювати  знання, необхідні для  виховання  та  оздоровлення  дітей. Педагогічний колектив організовую для  цього  різні  активні  форми  співпраці :

-         батьківські  збори;

-         індивідуальні  консультації  різних  спеціалістів;

-         виготовлення  саморобок  разом  з дітьми;

-         спільні  виставки, участь  у  святах;

-         благочинні  акції , які  були  спрямовані  на  підтримку  онкохворих дітей  та  учасників АТО, переселенців;

-         дні  відкритих  дверей.

 

 1. 9.     Соціальна  активність дошкільного закладу.

     Працівники  дошкільного закладу  займають  активну  соціально - життєву  позицію  та  привчають дітей  з дошкільного віку  розуміти соціальну  значимість  участі у заходах  різного  рівня. Упродовж 2018/2019 навчального року  педагогічний колектив  брав  участь  у :

-  акціях милосердя на  підтримку  онкохворих  дітей  та  учасників АТО;

-  міському  фестивалі педагогічних  ідей;

-  міському конкурсі  новорічних  прикрас;

-  творчій  виставці  до Дня  незалежності;

-  Міжрегіональному   фестивалі  ораторського  мистецтва  « Заговори, щоб я  тебе  побачив»;

-  міському  щорічному  фестивалі  «ЧерешнЕво»;

-  ярмарку до Дня  міста.

 

 1. 10.            Організація  харчування  у  ДНЗ.

     Повноцінне  та  якісне  харчування є  невід’ємною  складовою  зміцнення  здоров’я  дітей . Організація харчування  ведеться  відповідно  до  Інструкції

«З  організації  харчування  дітей», затвердженої  наказом  Міністерства  освіти і науки  України  та  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від 17.04.2006р. № 298/227. У  ДНЗ працює  досить досвідчений  та  висококваліфікований  медичний персонал  і  кухарі.  Про їх  роботу  свідчать  результати : за  2018/2019 н.р. за  результатами  перевірок СЕС   порушень  санітарного  стану приміщень  та  харчоблоку, а  також  порушень відповідності  норм  калорійності  харчування  дітей  не  виявлено. Хочеться  висловити  подяку  працівникам  харчоблоку, медичному  персоналу  за відповідальне  та  творче  ставлення  до  виконання  своїх  посадових обов’язків.

   Виконання  норм  харчування у 2018 році становить 91%, а по деяким продуктах вище(100%-125%-крупи,олія,хліб,борошно,цукор). Це  пояснюється збільшенням ціни на основні продукти (масло, яйце, риба, консерви, картопля).

      Дотримувати  вартості  харчування, як  того  вимагає  Інструкція «З  організації  харчування  дітей», затверджена наказом  Міністерства  освіти і науки  України  та  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від 17.04.2006р. № 298/227, одночасно неможливо  через недостатність  виділених  бюджетних  коштів для  організації  харчування  та нестабільність  поставок, але слід відзначити, що харчування  значно  покращено в порівнянні  з  минулими  роками, Середня вартість оплати батьками харчування дітей у дошкільному навчальному закладі  за 1 день   склала  у 2018р - 21,84 грн.  (у 2017 році – 21,79 грн. ) .

      Найважливішою  умовою організації  харчування  дітей є суворе  дотримання  санітарно-гігієнічних  вимог  до  харчоблоку, процесу  приготування  та  зберігання  їжі. З  метою  профілактики  кишкових  захворювань  працівники  суворо  дотримуються  установлених  вимог  до  технологічної  обробки  продуктів, правил  особистої гігієни. Результатом  є відсутність  зафіксованих  випадків  отруєнь  і кишкових захворювань  дітей, та  відсутність  зауважень  з  боку  СЕС.

     У  закладі  харчуються  діти  пільгових  категорій.

Безкоштовно:

-         Діти, батьки  яких  приймають  участь  у військових  діях  у  зоні  АТО

         (станом  на  03.06.2019) – 7 дітей ;

-         Діти переселенців  із  зони  АТО (станом  на  03.06.2019) – 5 дітей;

-         Діти з малозабезпечених  сімей – 12 дітей ;

-         Діти – інваліди -3дитини;

-         Під опікою – 1дитина.

    Багатодітні  сім'ї (50% від  вартості  харчування) – 18 дітей.

    З   01.01.2019 року введено 100% оплата  за харчування  дитини в  дошкільному  закладі для  батьків, які  не  мають  реєстрації та офіційного  працевлаштування  в  м. Мелітополі ( станом  на  03.06.2019р ) -  13 дітей, а при наявності  довідки  про  роботу  та  проживання  в м. Мелітополі – 70 % оплати за  харчування  дитини ( станом  на  03.06.2019р ) -  4 дитини.

 

 1. 11.           Система  роботи  щодо  соціального  захисту  дітей.

     Дошкільний  заклад № 9  є  державним  закладом, у  якому  суворо  дотримуються  вимог  щодо  забезпечення  прав  дитини, закріплених в  основних  державних  документах :

-         Конституція України;

-         Конвенція ООН  про  права дитини;

-         Закон  України «Про  охорону  дитинства»;

-         Сімейний  Кодекс

    Для  ведення  цієї  роботи  в  закладі  щорічно  наказом  по  ДНЗ  затверджується  громадський  інспектор . Щомісяця  на  нараді  при  завідувачі громадський  інспектор  звітує про  наявність  у  ДНЗ дітей  різних  пільгових  категорій  та  про  роботу, проведену  з  дітьми  зазначених  категорій.

    На  виконання  листа МОН України  від  17.12.2008р. № 1/9-811 «Про  здійснення соціально-педагогічного  патронату» , інструктивно-методичних  листів від 27.08.2000р. № 1/9-352 , від 04.10.2007р. № 1/9-583 «Про  систему  роботи  з  дітьми, які  не  відвідують  дошкільні  навчальні  заклади»  адміністрацією ДНЗ  розроблено  такі  заходи :

-           надання  методичної, консультативної  допомоги сім'ям, залучення  батьків  до  процесу  виховання, навчання  та  реабілітації  дитини;

-           формування  соціально-педагогічної  компетенції  сім’ї у  розв’язанні її  психолого-педагогічних  та  соціальних  проблем;

-           створення  банку  даних дітей, які  підлягають  охопленню  соціально-педагогічним  патронатом.

  На  особливому  обліку  знаходяться  діти, батьки  яких  приймають участь  у військових  діях  у  зоні  АТО  та  діти переселенців  із  зони  АТО

 

 1. 12.            Система  роботи  закладу  щодо  попередження  травматизму.

З  урахуванням  обставин , що  склалися  в  Україні, належна  увага приділяється  організації  роботи  з персоналом та  вихованцями  з  цивільного  захисту, із  забезпечення готовності  сил  і  засобів до  дій  в надзвичайних  ситуаціях.

   Діяльність  адміністрації, спрямована  на  виховання  в  учасників  навчально-виховного процесу якостей  свідомого  і  обов’язкового виконання  правил  і  норм  безпечної  поведінки в  повсякденній  діяльності  і в  умовах  надзвичайних  ситуацій; формування  навичок  безпечної поведінки  в  різних  нестандартних ситуаціях, формування  знань  про  правила  самозбереження, дорожнього  руху, протипожежної  безпеки.

 За звітній  період  зафіксовано 2 випадки побутового  травматизму працівників  дошкільного  навчального закладу. Причинами  їх  є  особиста  необережність. Також  зафіксовано 5 випадків  побутового  травматизму  серед  вихованців.

 

 1.  Робота  із  зміцнення  матеріально-технічної  бази  ДНЗ.

     Дошкільний  навчальний  заклад № 9 є  комунальним  закладом, тому  матеріальне  та  фінансове  забезпечення  гарантує місцевий  бюджет.

    Завдання  адміністрації  полягає  в  оптимальному  його  прогнозуванні, плануванні.  Питання  господарської  роботи є найскладнішим  у  роботі керівника  закладу, оскільки  на  його розв’язання  потрібні  кошти . Частіше фінансування  проходить  лише  на  захищені  статті  і  лише  частково  на  утримання  дошкільного закладу.

      З січня  2017 року  відбувається централізоване постачання  в дошкільний  заклад миючих  засобів,предметів  гігієни, господарсько-побутових товарів, а  також деяких  канцелярських товарів. За  кошти місцевого бюджету проведено  перевірку монометрів, термометрів, вагів, замір опору ізоляції контуру заземлення електричних мереж . Два  рази  проводився  аварійний  ремонт ділянки тепло- та  водопостачання у  підвальному  приміщення. Завезено пісок, щебень, цемент для  проведення робіт з реставрації підлоги павільйонів  груп № 5,9.

    У 2017 році завершено  утеплення будівлі дошкільного закладу, але  і на  сьогоднішній день залишається  відкритим  питання встановлення верхнього примикання парапету даху (відливу), монтажу  відмостки, тому  що в проектній  документації  на  утеплення будівлі  не  враховані  такі види  робіт. 

   Питання дизайн – оформлення  груп  та  приміщень, створення  здоров’язберігаючого  середовища  на  особливому  контролі  адміністрації  закладу.

   2019/ 2020 н.р. буде  роком  продовження  роботи  з  означених  проблем.

  Адміністрація, педагогічний  колектив, технічний  персонал  у 2018/2019н.р. наполегливо  працювали  над  модернізацією  матеріально-технічної  бази  дошкільного  навчального  закладу. Всі  приміщення, як  групові , так і господарчого  призначення  мали  задовільний  технічний  стан.

 

 З метою  зміцнення  матеріально - технічного  стану дошкільного закладу за  період з  01.09.2018р  по  03.06.2019р.  була  проведена  наступна  робота:

 

 

 

 

   В  період  з липня 2018р.  по  червень 2019р.  було  проведено:

1.  Частковий   ремонт  каналізаційної  системи  підвальних  комунікацій .

2.   Встановлено  теплопункт.

3.   Перевірка  технічного  стану  монометрів, термометрів.

4.   Заправка  вогнегасників.

5.  Технічний  огляд  та  частковий  ремонт  технологічного  обладнання.

6.   Ремонт  вуличного  обладнання.

7.  Санітарно-технічна підготовка приміщень, спортивного майданчика,   

      ігрових майданчиків.

8.   Завезено  пісок.

9.   Розбито  квітники.

10. Обрізано  чагарник.

11.Встановлено  метеомайданчик.

11. Відремонтовано  та пофарбовано  спортивне  та  ігрове  обладнання  на  

     майданчиках.

12. Проведено  капітальну реконструкцію підлоги  вуличних  павільйонів    

      груп № 5,9.

13. Проведено поточний ремонт з виконанням  будівельних  робіт  всіх 

       вуличних  павільйонів  закладу.

 1.  Батьками випускників було   подаровано:

      - колонки для музичної  зали  – 990 грн.

      - проектор – 1 шт. - 3500 грн.

      - екран  мультимедійний – 1 шт .- 1800 грн.

 

  Я  дуже дякую  всім батькам  та  співробітникам  за  допомогу   у  вирішенні цього  найскладнішого   питання. За  розуміння  того, що  поступове  осучаснення предметно-просторового  середовища  закладу, його  розвиток можливий  тільки  за  умов  засвоєння  нововведень, бачення  власної  перспективи  розвитку, плідної  співпраці  всіх учасників  навчально- виховного  процесу.

 

 

 

 

 

 

Завідувач   дошкільного  навчального

закладу   № 9 «Лелеченя»  комбінованого  типу 

Мелітопольської  міської  ради Запорізької області ___________ О.ДУМАДОШКІЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  № 9  «ЛЕЛЕЧЕНЯ»  КОМБІНОВАНОГО  ТИПУ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

дошкільного навчального закладу № 9 « Лелеченя»

за  період  01.09.2018  -  03.06.2019 н.р

 

Надходження  матеріальних  цінностей  за  бюджетний  рахунок.

 

Побутова  хімія  та  санітарно- гігієнічні  товари :

 1. Мило  рідке – 150 л
 2. Миючий  засіб – 140л
 3. Засіб для  миття  скла – 5 л
 4. Засіб  для  чищення  - 94 кг
 5. Засіб для чищення  унітазів -  98л
 6. Папір  туалетний – 176 шт
 7. Папірові  рушники  - 12 рул.
 8. Сміттєві  пакети – 35 уп.
 9. Серветки  паперові –( 6 0шт в уп) -  88  уп.
 10. Скребок  кухонний  - 5 уп ( 10 шт)
 11. Саніліт -  2 кг                                      

 

Канцелярські  товари:

1.Папір  ксероксний -  28 уп.

2.Файли – 2 уп

3. Журнал обліку щоденного відвідування груп дітьми – 30 шт.

4. Книга складського  обліку – 2 шт.

5.Меню – розклад – 220 шт.

6. Плани навчально-виховної роботи – 11 шт.

7. Чорнила для картриджа  – 4  шт.

8. Картриджи – 7  шт.

 

Будівельні  матеріали :

1.Фарба  різнокольорова – для  зовнішніх робіт :

- жовта – 22.4 кг

- червона – 11,2кг

- зелена -16,8кг

-світло-зелена – 5.6

- помаранчева -14 кг

- жовто-коричнева – 106,4кг

- бежева – 22.4кг

- біла -56 кг

- блакитна – 8.4 кг

- синя – 5.6 кг

- чорна – 2.8 кг

- водоемульсійна – 98 кг

2. Вапно - 24 кг

3.Цемент –1000 кг

4. Пісок – 8000 кг

5. Щебень – 5000кг

 

 

 

 

Господарські  товари:

1.Віники -  13 шт.

2.Швабри – 11 шт

3.Ручка  для  валіка – 8 шт

4.Шубка  для  валіка – 8 шт.

5. Розчинник – 5л

6. Економ  лампи -  33 шт

7. Пензлики – 29 шт.

8. Ялинка  новорічна – 4 шт.

9. Тканина -  8 м

10.Кастрюля алюмінієва -  3шт

11.Відро господарське – 11 шт.

12. Таз алюмінієвий – 1 шт.

13. Друшлак – 1 шт.

14. Ніж – 8 шт.

15. Ложка роздавальна – 2 шт.

16. Сковорода  алюмінієва – 2 шт.

17.Сковорода  блинна – 2 шт.

18. Терка – 2 шт.

19.Половник – 2 шт.

20.Разнос – 2 шт.

21. Контейнер  пластиковий -  3 шт.

22.Совок – 11 шт.

23. Ваги -  2шт.

 

 

Надходження  матеріальних  цінностей від  спонсорів ( батьків).

 

Батьками випускників було   подаровано:

      - колонки для музичної  зали  – 990 грн.

      - проектор – 1 шт. - 3500 грн.

      - екран  мультимедійний – 1 шт .- 1800 грн.

 

Група № 1

1.Обладнано :

-дитячий  майданчик :паркан, домик, 2 столи, 4 лавки,пісочниця- 5000 грн;

- комора  для  дитячих колясок  – 900 грн..

2.Придбано :

         - ялинка новорічна пластикова-1шт – 420 грн.

         - дошка для малювання - 1шт -  450 грн.

        - іграшки (коляска для ляльки – 1шт.; ліжко  для  ляльки - 1шт ; праска        

          іграшкова – 1шт)-  270 грн.

       - тканина, стрічки – 80 грн.

 

 

 

Група № 2

 1. Придбано :

-         шафа  для  іграшок – 1шт - 2500 грн.

-         стіл – 1шт. - 600 грн.

-         рушники махрові – 20 шт - 750 грн.

-         посуд : тарілки, чашки – 22 комплекта  -1290 грн.

-         контейнери  пластикові - 8шт.  - 850 грн.

-         іграшки : машинки -  2 шт., коляска -1шт. - 230 грн.

Група № 4

 1. Придбано :

-         жалюзі – 3000 грн.

-         двері в комору для колясок – 1шт.- 3000 грн.

-         тарілки – 9 шт. – 210 грн.

-         ємності для конструктора -  4  шт.-  1080 грн.

-         іграшки : коляска -2шт.; набор для  пожежного- 1шт.;мозаїка – 1шт; конструктор  Лего – 1шт –  1045 грн.

Група № 5

 1. Придбано :

-         стіл – 2 шт. – 900 грн.

-         стільці – 4 шт.- 800 грн.

-         ніжки змінні  для  столів – 3шт – 160 грн.

-         шафа для рушників – 1 шт.- 330 грн.

-         килимки для роздягальні – 2500грн.

Група № 6

 1. Придбано :

-         ленолеум в  роздягальню – 1920 грн.

-         наочні посібники, плакати – 230 грн.

Група № 7

 1. Придбано :

-         хатинка  для  майданчика  – 2850 грн.

-         пісочниця – 1000 грн.

Група № 8

 1. Капітальний  ремонт  портомийки  ( покладено кахель, замінена  сантехніка)  - 4000 грн.

2.Придбано :

         - мийка -1шт.- 987 грн.

         - раковини для миття  рук - 3шт.- 1086 грн.

        -  шафа для рушників – 1 шт. - 700 грн.

        - тумбочка – 1шт - 700 грн.

        - жалюзі –  - 3000 грн.

        - тарілки – 12 шт  - 300 грн.

 

 

Група № 9

1.Придбано :

         - килим  -1шт -  3000 грн.

         - гра  настільна – 30 грн.

Група № 10

1.Придбано :

        - жалюзі –  2400грн.

    - сітка тіньова  - 1200 грн.

    - посуд ( тарілки , чашки) - 30 компл.  -  1000 грн.

    - контейнери – кошики -  4 шт  -  110 грн.

    - миска  для  води – 1шт  - 110 грн.

    - іграшки : кухня дитяча – 1 шт. ; набір інструментів  - 1шт - 500грн.

Група № 11

1.Обладнано :

    - бесідка для майданчика – 1шт. -  3000 грн.

2. Придбано :

     - посуд ( тарілки , чашки) - 35 компл.  -  1 338 грн.

    - столи  -  3 шт  - 1810 грн.

    - доріжка  килимова – 1шт  - 800 грн.

Група № 12

1.Придбано :

    - дошка  для  занять – 1 шт  - 120 грн.

    - відра господарські – 2шт.  - 150 грн.

    - чашки – 10 шт .  - 60 грн.

    - контейнери  для  зберігання  іграшок – 4 шт. - 100 грн.

    - совок – 1шт. – 20 грн.

    - наочні  плакати,книжки  -  212 грн.

   - ігри  настільні , вертушки -  260 грн.

 

Залучення  позабюджетних   коштів  за  означений  період  не  було.

 

 

 

Завідувач дошкільного

навчального закладу  № 9        _________   О.ДУМА

 МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО:

 1. Охоронна зелена територія
 2. Повноцінне 3-разове харчування
 3. Різноманітні гуртки
 4. Підготовка дітей до школи
 5. Просторі, світлі ігрові, затишні спальні
 6. Відповідальний , кваліфікований персонал
 7. Чергова група
 8. Всі умови для всебічного розвитку Вашого малюка

Фотоальбом

смотреть все

"ЛЕЛЕЧЕНЯ" /гімн ДНЗ № 9/

Ми дружньо і охоче йдемо у дитсадок,
"Лелеченя" щоранку скликає всіх діток.
Тут іграшок багато чекають кожен день,
Тут вивчили багато і віршів і пісень.

Приспів.
"Лелеченя", "Лелеченя", наш веселий другий дім.
В нашім гарнім дитсадочку добре й затишно усім.

Малюєм і читаєм, і ходимо в танок.
За все, що ми умієм, спасибі, дитсадок.
Ми в козаків іграєм, співаємо пісень,
Як добре, що в садочок приходим кожен день

Приспів.
"Лелеченя", "Лелеченя", наш веселий другий дім.
В нашім гарнім дитсадочку добре й затишно усім.